Lietuvos karių ir veteranų asociacija

APIE MUS

Robertas Jurgelaitis

Robertas Jurgelaitis

Išėjęs į atsargą supratau, kad ir toliau noriu aktyviai prisidėti prie Lietuvos valstybės gynybos ir saugumo stiprinimo. Pakalbėjus su į atsargą išėjusiais kariais kilo idėja sukurti asociaciją, kurios esminis siekis būtų vienyti karius tam, kad būtų galima tobulinti krašto apsaugos sistemą ir karo tarnybos sąlygas. Šią mintį palaikė ir buvę kariuomenės vadai, kurie aktyviai savo patarimais padėjo įgyvendinti sumanymą. Džiaugiamės, kad turime nepriklausomą organizaciją, kurios siūlymai ir pastebėjimai teikiami bei sisteminės bėdos sprendžiamos konstruktyvaus dialogo ir bendradarbiavimo su atsakingomis valstybės institucijomis būdu, prioritetu laikant Lietuvos valstybės gerovę.

 

Valdybos pirmininkas

Aurimas Navys

Aurimas Navys

Atėjau į asociaciją tvirtai tikėdamas, kad ji turėtų būti visus – esamus ir buvusius – karius vienijanti organizacija, kurioje nėra laipsnių ir pareigybių hierarchijos, o į visus narių siūlymus atsižvelgiama vienodai rimtai. Per trumpą laikotarpį pasiekėme, kad tiek veteranų, tiek ir tikrosios karo tarnybos karių kompetencija, įgytos žinios ir patirtis būtų išsaugoma ir pritaikoma tobulinant krašto apsaugos sistemą ir karo tarnybos sąlygas. Bendradarbiaudami su kariuomenės ir Krašto apsaugos ministerijos vadovybe, sprendžiame socialinės integracijos, psichologinio gerbūvio, visuomeninės pagarbos kariui  išraiškos, orios sentavės ir kitus svarbius ir jautrius klausimus. Nuoširdžiai manau, kad asociacija yra tinkamas būdas atstovauti visus karius ir galimybė visiems mums būti išgirstiems – tiek rengiant teisės aktus, pavyzdžiui, tobulinant Krašto apsaugos sistemos ir karo tarnybos organizavimo įstatymą, tiek pateikiant savo ekspertinį vertinimą, jei reikalinga nepriklausoma nuomonė apie labai konkrečius ir praktinius dalykus, susijusius su valstybės gynyba ir saugumu.

 

Direktorius

LIETUVOS KARIŲ IR VETERANŲ ASOCIACIJA

Pagrindiniai Asociacijos veiklos tikslai:

Vienyti profesinės karo tarnybos, aktyvaus rezervo, atsargos ir dimisijos karius į Asociaciją;

Atstovauti karius, sprendžiant socialines ir sistemines Krašto apsaugos sistemos ir karo tarnybos organizavimo problemas;

Rūpintis atsargos, dimisijos karių integracija į visuomenę, jų socializavimu, skatinti juos aktyviai dalyvauti visuomeninėje, švietėjiškoje, mokslinėje, pedagoginėje veikloje;

Palaikyti glaudžius ryšius su valstybinėmis ir savivaldos institucijomis, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

RĖMĖJAI

PARTNERIAI