Gerbiamieji,

Asociacija toliau aktyviai tęsia savo veiklą.

Kovo 9 d. susitikome su kitomis asociacijomis (KAM tarpininkaujant) dėl galimo jungimosi ir skėtinės asociacijos kūrimo. Esminių prieštaravimų nebuvo, išskyrus Pulkininkų asociaciją (ji nėra pasirašiusi nei su KAM, nei su LK bendradarbiavimo sutarčių).

Tuo remdamiesi, mes ir toliau siūlome visoms kitoms asociacijoms, su kuriomis LK ir KAM yra pasirašiusios bendradarbiavimo sutartis, galvoti apie tarpusavio su mūsų Asociacija bendradarbiavimo sutarčių pasirašymą, o esant pageidavimui – prisijungimą prie mūsų Asociacijos atskiro juridinio asmens statusu. Jugimosi, vienijimosi procesas nėra greitas, bet mes ir neprognozavome, kad viskas eisis greitai ir lengvai. Artimiausiu metu Puskarininkių asociacija spręs dėl galimo bendradarbiavimo (ar jungimosi).

Asociacijos vadovo matymas šiuo klausimu yra visiškai aiškus – turėtume didinti narių skaičių ir tokiu būdu savo atstovavimo svorį, nespaudžiant ir neperšant skėtinės asociacijos idėjos, primygtinai kitoms asociacijoms siūlant jungtis prie mūsų. Tačiau eilinį kartą prašome Jūsų parekomenduoti savo draugams jungtis prie mūsų ir stiprinti Asociacijos gretas. Tuo tikslu taip pat siekiame per KAM išplatinti kreipimąsi į kariniuose vienetuose tarnaujančius karius, skatinantį jungtis prie mūsų Asociacijos. Mūsų sumanymas buvo įtraukti ir drąsinančius kariuomenės vado bei ministro žodžius, tačiau tam prieštarauja sistemos teisininkai.

Abu mūsų teikti projektai (atsargos karių integracija ir pilietiškumo ugdymas gimnazijose) pirminį turą praėjo su vėjeliu. Turime, deja, pasakyti, kad greičiausiai bus nuspręsta finansuoti tik po vieną juridinio asmens teiktą projektą, todėl vieno iš jų teks atsisakyti. Integracijos projektas yra tęstinis, todėl jei reikės, būsime priversti atsisakyti pilietiškumo ugdymo mokyklose.

Toliau dirbome su KAM, taip pat kitų valstybės institucijų atstovais, tame tarpe ir Seimo nariais. Vienas iš klausimų buvo įstatymo projekto, leidžiančio kurti kariams profesines sąjungas bei dirbti samdomą darbą, analizė ir rekomendacijos politikams. Asociacija abiem klausimais pasisakė prieš. /Argumentaciją galite rasti mūsų FB / šiame puslapyje./

Susitikome su AB Achema ir Jonavos Politechnikos mokyklos atstovais. Tariamės dėl trišalės sutarties pasirašymo, kuria įsipareigosime atsargos karius nemokamai apmokyti suteikiant specialybę. Tikimės, kad AB Achema sudarys sąlygas ir mokės stipendijas besimokantiems. Kol kas visa tai – derybų klausimas.

Balandžio 10 d. vyko Visuotinis susirinkimas, jo metu buvo pakeistas Asociacijos pavadinimas ir Įstatai. Šiuo metu Įstatai yra Registrų centre, notariniai veiksmai atlikti, taigi de jure ir de facto turime naujus galiojančius Įstatus ir pavadinimą.

Balandžio 28 d. Seime vyks Seimo narių R. Juknevičienės ir D. Kreivio inicijuota konferencija dėl atsargos karių įdarbinimo. Jos metu pasirašysime memorandumą. Visus kviečiame dalyvauti (registruotis reiktų Seimo internetiniame puslapyje)

Toliau intensyviai dirbame ties trimis prioritetinias klausimais: kario veterano statusu ir valstybės politika veteranų atžvilgiu, valstybės pensijų kompensavimu, sumažintų 2010 – 2013 m. ir valstybės pensijų indeksavimu. Tariamės su teisininkais, kurie galėtų nemokamai parengti įstatymo (keitimo) projektus tam, kad galėtume tiesiai pateikti Seimo nariams (į Komitetus).

Tęsiame ir aktyvų bendradarbiavimą su KAM. Šiuo metu dirbame ties siūlymu praplėsti pasirašytą bendradarbiavimo sutartį, taip pat tariamės dėl socialinio gerbūvio paketo tarnaujantiems kariams. /Jeigu turėtumėte konkrečių pasiūlymų, kur ir kaip galvotumėt būtų tikslinga gerinti socialinį karių gerbūvį, prašau siųskite info@lkiva.lt iki gegužės 31 d./

Kalbėjomės su “Kario” redakcija. Rezultatas – artimiausiame “Karyje” turėtų pasirodyti ir trumpas tekstukas, primenantis apie mūsų Asociaciją, nuveiktus darbus ir ateities prioritetus.

Gera žinia dar ir ta, kad mūsų narių skaičius nuo sausio mėnesio padvigubėjo. Būtų puiku, jei tą patį galėtume pasakyti ir birželio / liepos mėnesį 🙂

Čia – mūsų žemė!