Asociacijos nariai ir kiti kariai jau kurį laiką kelia klausimą dėl kelionės išlaidų kompensavimo bei gyvenamosios nuomos išlaidų kompensavimo. Ši kompensacija mokama tik tiems kariams, kurie buvo ir yra rotuojami į kitą apskritį, ir tik nuo 2016 m. liepos 1 d. Tiems kariams, kurie nerotuojami arba keičia pareigas toje pačioje apskrityje, kompensacija nėra nemokama. Taip yra dėl to, kad įstatymas įsigaliojo 2016 m. liepos 1 d. ir visi pakeitimai galioja tik nuo šios datos. Tokiu būdu yra sukuriama socialinė nelygybė – tai nėra teisinga tų karių atžvilgiu, kurie buvo rotuoti į kitą tarnybos vietą iki minėtos datos.
Seimo nario p. Juozo Oleko iniciatyva, gegužės 3 d. Seimo NSGK svarstė KASOKTĮ pakeitimo projektą, kuriuo siekiama šį klausimą išspręsti.

Konkrečiai numatytas toks pakeitimas:

14 straipsnis. 64 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 64 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Profesinės karo tarnybos kariams, perkeltiems (rotuotiems) į kitą savivaldybę, taip pat pirmą kartą į pareigas profesinėje karo tarnyboje paskirtiems kariams, baigusiems Akademiją ar užsienio valstybės karo mokymo įstaigą, į kurią buvo siųsti Krašto apsaugos ministerijos ir kurią baigusiems suteikiamas pirmasis karininko laipsnis karo mokymo įstaigą ar Lietuvos aukštąją mokyklą ir karinio rengimo programą Akademijoje, jei toje savivaldybėje jie patys, jų šeimos nariai neturi nuosavybės teise priklausančių, techninius ir higienos reikalavimus atitinkančių gyvenamųjų patalpų ar jų dalies ir per pastaruosius 5 metus nėra jų perleidę (išskyrus perleidimą dėl santuokos nutraukimo), jie laikinai nėra apgyvendinti tarnybiniuose butuose, kai jiems nekompensuojamos gyvenamosios patalpos nuomos išlaidos ir nėra galimybės ar netikslinga juos į tarnybos vietą ir iš jos vežioti tarnybiniu transportu, atlyginamos kelionės iš gyvenamosios vietos į tarnybą ir atgal bet kokios rūšies transportu (išskyrus taksi) išlaidos. 5 metų gyvenamųjų patalpų ar jų dalies perleidimo terminas skaičiuojamas nuo perkėlimo (rotavimo) ar paskyrimo į kitas pareigas kitoje savivaldybėje dienos. Kelionės išlaidos atlyginamos 6 metus nuo perkėlimo (rotavimo) ar paskyrimo į pareigas. Jeigu per šį 6 metų laikotarpį profesinės karo tarnybos kariai perkeliami (rotuojami) tos pačios savivaldybės teritorijoje, kelionės išlaidos jiems ir toliau atlyginamos, bet ne ilgiau kaip 6 metus nuo jų perkėlimo (rotavimo) į kitą savivaldybę ar paskyrimo į pareigas. Profesinės karo tarnybos karį perkėlus (rotavus) į kitą savivaldybę, 6 metų terminas skaičiuojamas iš naujo.“