Lietuvos nacionalinė veteranų asociacija griežtai nepritaria kai kurių Seimo narių siūlymui suteikti kariams teisę jungtis į profesines sąjungas todėl, kad:
1. Galiojantis teisinis reguliavimas nepažeidžia Konstitucijoje įtvirtinto asmenų lygiateisiškumo principo. Konstitucinė doktrina leidžia diferencijuotą teisinį reguliavimą, kai juo yra siekiama pateisinamų tikslų. Konstitucinis teismas ne kartą yra pasisakęs, kad karo tarnyba laiduoja svarbiausią konstitucinę vertybę – valstybės nepriklausomybę, todėl karo tarnybos subjektai turi specifinį teisinį statusą, jiems yra keliami specialūs reikalavimai ir nustatyti draudimai.
2. Diferencijuotą teisinį reguliavimą pateisina karo tarnybos specifika. Karo tarnyboje būtina laikantis kario priesaikos „negailint jėgų ir gyvybės“ ginti Lietuvos valstybę, todėl karių dalyvavimas profesinių sąjungų veikloje, kurios esmė – kontroliuoti darbdavio veiklą, gali pažeisti karo tarnybos santykių reguliavimo balansą, daryti neigiamą įtaką karo tarnybos organizavimui.
3. Įstatymai leidžia kariams jungtis į asociacijas, kurios yra veiksmingas teisinis modelis, leidžiantis kariams kolektyviai spręsti profesines, ekonomines, socialines problemas nekuriant profesinių sąjungų. 2016 m. birželio mėn. vykusio susitikimo su Europos karinių profesinių sąjungų asociacijos (EUROMIL) atstovais, EUROMIL prezidentas Emmanuel Jacob pažymėjo, kad teisė jungtis į asociacijas iš esmės užtikrina karių teisę burtis siekiant tam tikrų bendrų tikslų, įskaitant socialinius ir ekonominius, o esant būtinybei tereikėtų daugiau dėmesio skirti socialinio dialogo tarp Krašto apsaugos ministerijos ir karių asociacijų stiprinimui. LNVA yra viena iš svarbiausių tokių asociacijų.
4. Atsižvelgiant į Lietuvos valstybės geopolitinę padėtį bei istorinę atmintį, būtina įvertinti tai, kad leidimas kariams kurtis į profesines sąjungas gali tapti nacionaline grėsme saugumui, nes ji gali įtakoti karių atsisakymą vykdyti teisėtus įsakymus ar net skatinti nuversti demokratiniu keliu išrinktą teisėtą valdžią.