Šių metų rugpjūčio 7d. įvyko susitikimas su LR Krašto apsaugos ministerijos kancleriu Tomu Gražiūnu.

Susitikimo metu buvo svarstomas labai svarbus klausimas, susijęs su karinės tarnybos metu įgytų kvalifikacijų pripažinimu civiliniame gyvenime. LNVA pateikė siūlymą dėl apsaugos darbuotojo kvalifikacijos suteikimo pradinę privalomąją karinę tarnybą atliekantiems asmenims. Šiuo metu tokią galimybę Lietuvoje turi tik policijos pareigūnai. Įvedus porą trūkstamų teisinių užsiėmimų į bendrąją mokymo tvarką bei atsižvelgus į karių fizinį pasiruošimą, šios kvalifikacijos įgyjimas taptų visiškai realus. Krašto apsaugos ministerija šią iniciatyvą įvertino teigiamai bei pateikė naujas idėjas dėl sporto instruktorių kvalifikacijos ir atitinkamų automobilių kategorijų suteikimo baigusiems karinę tarnybą. Šių iniciatyvų įtvirtinimas būtų didelis žingsnis link pripažinimo, jog karinės tarnybos metu įgautos kompetencijos gali būti pilnavertiškai išnaudotos integruojantis į civilinį gyvenimą ir darbo rinką.