Trečiadienį Krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos nacionalinė veteranų asociacija pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią institucijos sieks tobulinti ir užtikrinti baigusių karo tarnybą karių integravimą į civilinį gyvenimą.

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA IR VETERANŲ ASOCIACIJA BENDRADARBIAUS INTEGRUOJANT TARNYBĄ BAIGUSIUS KARIUS Į CIVILIŲ GYVENIMĄ

Trečiadienį Krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos nacionalinė veteranų asociacija pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią institucijos sieks tobulinti ir užtikrinti baigusių karo tarnybą karių integravimą į civilinį gyvenimą.

Sutartį pasirašė krašto apsaugos ministras Juozas Olekas ir asociacijos pirmininkas Robertas Jurgelaitis.

Siūlymas pasirašyti bendradarbiavimo sutartį kilo šio mėnesio pradžioje po bendro ministerijos ir asociacijos atstovų susitikimo. Darbinių diskusijų metu ministerijos ir asociacijos atstovai sutarė bendradarbiauti integruojant į visuomenę į atsargą išeinančius karius ir taip išsaugoti karių kvalifikacijas ir gebėjimus.

Sutartimi numatoma rengti konsultacijas išeinantiems į atsargą kariams sveikatos, įdarbinimo, profesinio orientavimo ir perkvalifikavimo klausimais, organizuoti seminarus ir teikti pagalbą norintiems pradėti savo verslą. Šios priemonės bus teikiamos tiesiogiai kariams arba per krašto apsaugos sistemos padalinius.

Lietuvos nacionalinės veteranų asociacijos tikslas – vienyti Lietuvos krašto apsaugos sistemos karius, rūpintis atsargos, dimisijos karių integracija į visuomenę, skatinti juos aktyviai dalyvauti visuomeninėje, mokslinėje ir pedagoginėje veikloje, palaikyti glaudžius ryšius su šalies institucijomis, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kitomis giminingomis Europos Sąjungos ir NATO organizacijomis.