Lietuvos nacionalinė veteranų asociacija kviečia į Krašto apsaugos ministerijos (KAM) Personalo departamento organizuojamus Lietuvos darbo biržos specialistų konsultacijas–mokymus darbo paieškos įgūdžių lavinimo, profesinio apsisprendimo, savarankiško užimtumo skatinimo temomis.

Lietuvos teritorinių darbo biržų specialistai nuo 2013 m. spalio mėn. savo praktikoje vadovaujasi naujomis darbo ieškančių asmenų konsultavimo metodikomis. Tikimasi, kad tai padės kokybiškiau teikti individualias paslaugas darbo ieškantiems asmenims ir didins paslaugų prieinamumą bei jų kokybę.Vienas iš taikomų profesinio konsultavimo metodų„Darbo klubo“ užsiėmimai.

Darbo klubas– atnaujintas grupinio konsultavimo modelis, kuris užtikrina būtinąją pagalbą žmonėms, norintiems sėkmingai integruotis į darbo rinką. Terminas „klubas“ reiškia vietą, kur renkasi panašių interesų žmonės, jie diskutuoja, dalinasi patirtimi, keičiasi nuomonėmis ir idėjomis, mokosi ir pritaiko užsiėmimo metu gautas žinias savo konkrečiai asmeninei situacijai. Darbo klubas – ne tik profesinis konsultavimas: tai ir teorija su praktinėmis užduotimis bei dalyvių aktyvus dalyvavimas. Tai praktiška, aktyvi ir integruojanti priemonė, kai dalyviai, vadovaujami specialisto, gauna žinių ir lavina darbo paieškos, savarankiško verslo kūrimo, pokyčių valdymo, tikslo formulavimo bei kitas kompetencijas.

Pirmasis „Darbo klubo“ užsiėmimas į atsargą išeinantiems kariams vyks 2015 m. balandžio 30 d. 9 val.KAM Žalgirio salėje.Užsėmimo metu bus pristatytos temos:

  • „Darbo paieškos būdai“(Informacija apie situaciją darbo rinkoje. Efektyviai darbo paieškai reikalingos kompetencijos. Vidinių nuostatų įtaka darbo paieškos rezultatams. Aktyvios ir pasyvios darbo paieškos strategijos. Darbdavių ir potencialių darbuotojų elgesio strategijos. Kryptingos darbo paieškos ugdymas);
  • „Pasirengimas ir dalyvavimas darbo pokalbyje“ (Darbuotojų atranka. Darbuotojų atrankos metodai. Pokalbis su darbdaviu. Pokalbis telefonu.Pasiruošimas pokalbiui. Savęs prisistatymas. Galimi darbdavio klausimai);
  • „Verslo pradžia: sąlygos ir galimybės“ (Verslo funkcionavimui reikalingos sąlygos bei verslo kaip kūrybinės veiklos sudėtinių dalių pristatymas. Verslo idėjos svarba, verslo galimybės, privalumai bei trūkumai).

 

Karius, pageidaujančius dalyvauti organizuojamame „Darbo klubo“ užsiėmime, prašome iki 2015 m. balandžio 24 d.registruotis el. paštu jurgita.meskiene@kam.ltarba tel. 25 573.

Maloniai kviečiame aktyviai dalyvauti, kadangi dalyvių skaičius ribotas (apie 20 žm.).