Š.m. liepos 21d. Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) įvyko susitikimas su Socialinės saugos ir sveikatos priežiūros politikos skyriaus vedėja Aušra Kazlauskiene ir vyr. specialiste Jurgita Meškiene. Susitikimo metu buvo apžvelgti vykdomi abiejų atstovaujamųjų pusių darbai, aptartos esamos problemos ir ateities planai, susiję su tolimesniu LNVA ir KAM bendradarbiavimu.