Susitikome su kariuomenės vienetų vyriausiaisiais puskarininkiais ir aptarėme mūsų asociacijos veiklą, jos ateities perspektyvas ir galimybę vienyti veikiančias ir konstruktyvių sprendimų karo tarnybos sąlygų gerinimo bei krašto apsaugos sistemos tobulinimo klausimais siekiančias asociacijas. Kalbėjomės ir apie atsargos karių, ir tikrosios tarnybos karių socialinį gerbūvį, taip pat kario profesiją bei jos pripažinimą ir pagarbą mūsų valstybėje. Ačiū vyriausiajam kariuomenės puskarininkiui už kvietimą, ir, žinoma, atminimo monetą, kuri mūsų kolekcijoje užims garbingą vietą.