Gerbiamieji,

Informuojame, kad įvyko Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas, kurio metu buvo sprendžiami du klausimai – Asociacijos pervadinimas ir naujų Asociacijos įstatų tvirtinimas. Absoliučia balsų dauguma Visuotinis susirinkimas patvirtino naują Asociacijos pavadinimą, kuris labiau atitinka mūsų vykdomą veiklą ir siekiamus tikslus. Nuo šios dienos mūsų Asociacija vadinasi Lietuvos karių ir veteranų asociacija, anglų kalboje – Lithuanian soldiers and veterans association.

Naują įstatų redakciją galite pasižiūrėti puslapio skirsnyje „Dokumentai“. Mūsų FB profilis bus kuriamas naujas, tuo tarpu puslapis kurį laiką veiks tuo pačiu adresu.

Mūsų kolegas ir galimus partnerius kviečiame svarstyti pasirašyti bendradarbiavimo sutartis, o norinčius – jungtis prie mūsų asociacijos tam, kad būtume stipresni ir vieningesni.