Pirmąją kalendorinio pavasario dieną lankėmės Rukloje, Kunigaikščio Vaidoto batalione, kur susitikome su bataliono vadovybe, profesinės tarnybos karius supažindinome su asociacijos veikla, taip pat pakalbėjome ir su privalomosios karo tarnybos kariais apie jų tarnybos gerbūvį bei sąlygas. Labai malonu, kad bataliono vadas – naujosios karininkijos atstovas, tikras lyderis ir idėjų generatorius, iš kurio, manytume, reiktų imti pavyzdį ir kitiems kariams. Asociacijos pristatymo metu, kaip visada sulaukėme su karių socialiniu gerbūviu susijusių klausimų, kuriuos jau sprendžiame. Turint tokį jūsų palaikymą ir užnugarį, jaučiame, kad kartu esame ta jėga, kuri gali gerinti visą krašto apsaugos sistemą, kad būtume stipresni ir dar labiau neįkandami bet kokiam priešui.