Lietuvos nacionalinė veteranų asociacija kviečia į Krašto apsaugos ministerijos (KAM) Personalo departamento organizuojamus Lietuvos darbo biržos specialistų ir kitų institucijų konsultacijas–mokymus darbo paieškos įgūdžių lavinimo, profesinio apsisprendimo, savarankiško užimtumo skatinimo temomis.

Lietuvos teritorinių darbo biržų specialistai nuo 2013 m. spalio mėn. savo praktikoje vadovaujasi naujomis darbo ieškančių asmenų konsultavimo metodikomis. Tikimasi, kad tai padės kokybiškiau teikti individualias paslaugas darbo ieškantiems asmenims ir didins paslaugų prieinamumą bei kokybę. Vienas iš taikomų profesinio konsultavimo metodų – Darbo klubo seminarai.

Darbo klubas – atnaujintas grupinio konsultavimo modelis, kuris užtikrina būtinąją pagalbą žmonėms, norintiems sėkmingai integruotis į darbo rinką. Terminas „klubas“ reiškia vietą, kur renkasi panašių interesų žmonės, jie diskutuoja, dalijasi patirtimi, keičiasi nuomonėmis ir idėjomis, mokosi ir pritaiko per pratybas gautas žinias savo konkrečiai asmeninei situacijai. Darbo klubas – ne tik profesinis konsultavimas: tai ir teorija su praktinėmis užduotimis bei aktyvus pačių dalyvių veikimas. Tai praktiška, intensyvi ir integruojanti priemonė, kai dalyviai, vadovaujami specialisto, gauna žinių ir lavina darbo paieškos, savarankiško verslo kūrimo, pokyčių valdymo, tikslo formulavimo ir kitus įgūdžius.

KAM 2015 m. balandžio 30 d. jau įvyko pirmasis Darbo klubo seminaras, kur į atsargą išeinantiems kariams Vilniaus teritorinės darbo biržos ir VšĮ „Versli Lietuva“ specialistai pristatė temas „Darbo paieškos būdai“, „Pasirengimas ir dalyvavimas darbo pokalbyje“ ir „Verslo pradžia: sąlygos ir galimybės“. Seminaro metu buvo intensyviai diskutuojama, dalijamasi patirtimi, nuomonėmis, patarimais, išreikšti pageidavimai dėl panašaus pobūdžio veiklos organizavimo ateityje.

Antrasis Darbo klubo seminaras įmonių steigimo ir kitais verslo pradžios klausimais į atsargą išeinantiems kariams vyks 2015 m. gegužės 29 d. 9 val. KAM Žalgirio salėje. Seminaro metu bus aptarti savarankiško verslo pradžios klausimai (įmonės steigimas, mokesčiai, finansavimas, leidimai ir reikalavimai veiklai, sutarčių sudarymas, reklama). Karius, pageidaujančius dalyvauti organizuojamame Darbo klubo seminare, maloniai prašome iš anksto pateikti dominančių klausimų šia tema ir iki 2015 m. gegužės 28 d. registruotis el. paštu jurgita.meskiene@kam.lt arba tel. 25 573.

Maloniai kviečiame nedelsti ir registruotis, kadangi dalyvių skaičius ribotas (apie 20 žm.).

Taip pat informuojame, kad š. m. birželio mėnesį KAM Personalo departamentas organizuos karių susitikimą su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos specialistais ūkinės veiklos organizavimo klausimams aptarti. Informacija apie šį renginį bus paskelbta vėliau.

Darbotvarkė